Nya Båstad 2023-01-23T15:05:17+00:00

TUVELYCKAN
– EN DEL AV NYA BÅSTAD

Vi bygger en helt ny del till en stad med anor från år 1462. Tuvelyckan kallas det område mellan den vidsträckta sandstranden och Båstad nya station. En modern blandstad med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Lokaler för handel och restaurang samt nybyggda utbildningslokaler för skola och förskola. En mötespunkt där familjelivet och en aktiv fritid står i centrum och ett stimulerande yrkesliv endast är minuter bort. Allt för ett aktivt liv för hela familjen.

VÅR VISION

Tuvelyckan kommer att växa fram som en modern stad för alla behov. Här finns förutsättningen att skapa en miljösmart stad på ett naturligt sätt. Man bor på en attraktiv plats med naturen och rekreationen i direkt anslutning till boendet.
Läget alldeles intill Båstads Nya Station ger alla möjligheter till pendling, vare sig man arbetar internationellt och har Kastrup som utgångspunkt, är två föräldrar som pendlar till Halmstad respektive Helsingborg och lämnar barnen på förskolan hemma på Tuvelyckan, eller säljer den stora villan i Båstad för att bo bekvämt i lägenhet nära stationen, resmålen och kanske barnbarn på annan ort.
De klimatsmarta förutsättningarna är hisnande och inspirerar oss att löpa linan ut och här förverkliga framtidens boende genom att husen byggs energimässigt effektivt och hållbart i harmoni med en vacker gestaltning som blir en stolthet för Båstad och alla som kommer att bosätta sig i Tuvelyckan.

EN HELT NY DEL AV BÅSTAD MELLAN STRANDEN OCH BÅSTAD NYA STATION

Utifrån Båstad Nya Station kommer Tuvelyckan att byggas i två etapper med områden för fristående villor, kvarter med sammanlänkade radhus, bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och ytor för umgänge. Grönområdet vid förskolan blir ett spännande utflyktsmål som väcker barnens upptäckarlusta. Det lilla centralt placerade torget med plats för handel, restauranger och kultur blir en naturlig samlingspunkt. Detta skapar en närhet och tillgänglighet till det man mest behöver och det som gör livet lätt att leva.

ETAPP 2

I början av 2021 var planen för den andra etappen av Tuvelyckan ute på samråd. Nu pågår en intensivt arbete med med att färdigställa planen inför granskningen.

MODERN BLANDSTAD
BARN- OCH BADVÄNLIGT
LÄGENHETER
TENNIS
BÅSTAD
VILLA / RADHUS
BÅSTAD NYA STATION
SKOLA
SKIDOR
SEGLA
TORGET
CYKLA

Tuvelyckan kommer att utvecklas till en helt ny stadsdel med allt vad det innebär. Här kommer det bland annat att rymmas bostäder, kontorslokaler, torg och förskola. Andra verksamheter som kan komma att etableras är till exempel butiker och gym.

Planen är att området byggs ut i etapper, med detaljplaneläggning för varje etapp men med utgångspunkt från en helhet i en övergripande struktur.
Husen närmst stationen ges en mer stadsmässig karaktär medan den delar av området som ansluter till befintlig villabebyggelse kommer att utgöras av enbostadshus. Däremellan tänker vi oss en blandning av flerbostadshus och radhus/kedjehus, dvs. vi vill skapa en stadsdel med bostäder för alla med full tillgänglighet, vackert grupperade och med olika kvaliteter. Det är detta vi kallar en modern blandstad.

Tuvelyckan ligger precis vid Båstad nya station som invigdes 2015.
Området är känt som Hemmeslövsstrand och Tuvelyckan ligger i anslutning till den vidsträckta sandstranden. Området ligger så till att man inte störs av sommartrafiken men man når lätt E6:an på ett par minuter. Se kartan längst upp på sidan.

För att stänga ute ljudet från järnvägen bygger vi ljudvallar och kommer att uppföra högre byggnader närmare järnvägen som en barriär mot ljudet.

Området förvärvades av bolaget Båstad Tuvelyckan AB, detta ägs av ett konsortium tillsammans med byggbolaget MTA, Trollängen och Fredblad Arkitekter. Utvecklingen av Tuvelyckan styrs av det planbesked som godkänts av Båstad kommun.

Utvecklingen av Tuvelyckan kommer att pågå under många år och ske etappvis. En stadsdel är alltid i utveckling, men vi räknar med att de flesta bostäder kommer att vara färdigbyggda runt år 2025.

Indelningen i etapper är gjord för att tidigt i områdets utveckling skapa en varierad bebyggelse och åstadkomma kvarter som blir väl fungerande allteftersom de färdigställs.

Etapp 1: För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola.

Etapp 2: Fortsätter att ska ett varierat utbud av bostäder, flerbostadshus och radhus. Denna etapp omfattar kvarteren fram till mellanvägen.