Detta händer just nu i Tuvelyckan.

Scenen står klar

Nu börjar infrastrukturen för Tuvelyckan bli klar. Denna, ibland lite tråkiga, del är avgörande för hur området kommer att upplevas längre fram. Det är lite som scenarbetare på en teaterföreställning, rätt gjort är det inget man tänker på men som förhöjer hela upplevelsen. Nu börjar arbetet med att låta områdena växa fram.

Grunden klar för Torghuset

Markarbetet pågår för det som ska bli det centrala Torghuset, här kommer det finnas både boende och lokaler för handel och restaurang. Är du intresserad av att etablera här så kontakta Jenny på Part förvaltning AB tel 035-295 90 80 eller skicka email till jenny@partforvaltning.se

Ny förskola klar våren 2019

”Vi har en grundidé att bygga en blandstad där alla kan bo oavsett var i livet man befinner sig. Nyckeln till projektet är att bygga en förskola. Då har vi möjlighet att attrahera barnfamiljer som ser fördelen med att ta tåget till jobbet. Vi hålle på att förhandla med en aktör och den nya förskolan beräknas vara klar i januari 2019.” Säger Mats Johansson VD för MTA en av aktörerna bakom Tuvelyckan.

2017-10-18T09:13:01+00:00