Tuvelyckan – Nya Båstad.

Vi bygger en helt ny del till en stad med anor från år 1462. Tuvelyckan kallas det område mellan den vidsträckta sandstranden och Båstad nya station. En modern blandstad med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Lokaler för handel och restaurang samt nybyggda utbildningslokaler för skola och förskola. En mötespunkt där familjelivet och en aktiv fritid står i centrum och ett stimulerande yrkesliv endast är minuter bort. Allt för ett aktivt liv för hela familjen.

Vår vision

Tuvelyckan kommer att växa fram som en modern stad för alla behov.Här finns förutsättningen att skapa en miljösmart stad på ett naturligt sätt. Man bor på en attraktiv plats med naturen och rekreationen i direkt anslutning till boendet. Läget alldeles intill Båstads Nya Station ger alla möjligheter till pendling, vare sig man arbetar internationellt och har Kastrup som utgångspunkt, är två föräldrar som pendlar till Halmstad respektive Helsingborg och lämnar barnen på förskolan hemma på Tuvelyckan, eller säljer den stora villan i Båstad för att bo bekvämt i lägenhet nära stationen, resmålen och kanske barnbarn på annan ort. De klimatsmarta förutsättningarna är hisnande och inspirerar oss att löpa linan ut och här förverkliga framtidens boende genom att husen byggs energimässigt effektivt och hållbart i harmoni med en vacker gestaltning som blir en stolthet för Båstad och alla som kommer att bosätta sig i Tuvelyckan.

Följ utvecklingen av Tuvelyckan ”Live”

Via vår webbkamera kan du följa arbetet med byggandet av en modern blandstad. Bilden uppdateras var 5:e minut.

Lat. 56.43419925, Long.12.90647281

En helt ny del av Båstad mellan stranden och Båstad nya station

Utifrån Båstad Nya Station kommer Tuvelyckan att byggas i fyra etapper med områden för fristående villor, kvarter med sammanlänkade radhus, bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och ytor för umgänge. Grönområdet vid förskolan blir ett spännande utflyktsmål som väcker barnens upptäckarlusta. Det lilla centralt placerade torget med plats för handel, restauranger och kultur blir en naturlig samlingspunkt. Detta skapar en närhet och tillgänglighet till det man mest behöver och det som gör livet lätt att leva.

ETAPP A
ETAPP A
LÄS MER >>
ETAPP A
För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjlighet att bygga en förskola.
ETAPP B
ETAPP B
LÄS MER >>
ETAPP B
Omfattar kvarvarande kvarter fram till mellanvägen med ett varierat utbud av flerbostadshus. Norr om mellanvägen blir en fortsatt utbyggnad av friliggande småhus, kedjehus och radhus.
Stäng kartan

Båstad + Tuvelyckan = Nya Båstad

Om oss

logo-trollangen-padding

Trollängen är ett familjeföretag med ett genuint intresse för fastigheter. Att gå från råmark till levande bostadskvarter är något av det mest spännande vi vet. Under det senaste decenniet har vi byggt över 1000 bostads- och hyresrätter, radhus, villor och lokaler i Göteborg, Kungsbacka, Alingsås och Åre. Alla med god kvalitet och i en tidlös stil. Vi vill vara ett av de bästa bostadsbolagen i Sverige med de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och ett miljöarbete om främjar hållbar utveckling på bästa sätt. Trollängen förverkligar ditt drömhem med smarta lösningar och hög kvalitet i rätt läge.

logo-mta-padding

MTA Bygg och Anläggning i Halmstad AB startade sin verksamhet den första april 2010 och har under fem år byggt upp ett lokalt förankrat entreprenadföretag i Halmstad med stark kompetens och erfarenhet inom hus- och industribyggnation, mark- och anläggningsarbete samt även bygg- och markservice. MTA skall driva all sin verksamhet med ständigt fokus på långsiktiga och personliga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer som en grund för framgångsrika affärer.

logo-fredblad-padding

Fredblad Arkitekter är det marknadsledande arkitektkontoret i Halland, och har bedrivit kontinuerlig verksamhet i regionen i mer än 60 år. Med stort ansvar utformar vi vackra byggnader och miljöer där människor bor, vistas och verkar. Genom att på djupet lära känna våra kunder hjälper vi dem att förverkliga sina visioner. Vi står för kompetens, respekt och ödmjukhet i vårt bemötande mot våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi är engagerade samhällsbyggare och har som målsättning att verka för ett uthålligt och kretsloppsanpassat byggande genom att arbeta utifrån en helhetssyn som utgår från naturens grundlagar samt bygger på gällande lagstiftning.

Frågor och svar

Vad kommer att finnas i området?

Tuvelyckan kommer att utvecklas till en helt ny stadsdel med allt vad det innebär. Här kommer det bland annat att rymmas bostäder, kontorslokaler, torg, skolor, butiker, gym, kultur och andra verksamheter.

Hur är det tänkt att området ska utvecklas?

Planen är att området byggs ut i etapper, med detaljplaneläggning för varje etapp men med utgångspunkt från en helhet i en övergripande struktur.
Husen närmst stationen ges en mer stadsmässig karaktär medan den delar av området som ansluter till befintlig villabebyggelse kommer att utgöras av enbostadshus. Däremellan tänker vi oss en blandning av flerbostadshus och radhus/kedjehus, dvs. vi vill skapa en stadsdel med bostäder för alla med full tillgänglighet, vackert grupperade och med olika kvaliteter. Det är detta vi kallar en modern blandstad. Se karta.

Bygger ni miljöklokt?

Ja, Tuvelyckan kommer att byggas så miljöklokt som möjligt. Vi uppfyller Boverkets byggregler och alla inblandade konsortiebolag bygger enligt gällande miljöpolicys. Området kommer att karaktäriseras av en rik sammanhängande grönska som är tänkt att utgöra stråk mellan bostadskvarteren. I områdets södra del finns ett ekbestånd som vi kommer att skydda och bevara.

Var ligger Tuvelyckan?

Tuvelyckan ligger precis vid Båstad nya station som invigs den 8 december 2015.
Området är känt som Hemmeslövsstrand och Tuvelyckan ligger i anslutning till den vidsträckta sandstranden. Området ligger så till att man inte störs av sommartrafiken utan lätt når E6:an på ett par minuter. Se karta.

Blir det mycket buller från järnvägen?

För att stänga ute ljudet från järnvägen bygger vi ljudvallar och kommer att uppföra högre byggnader närmare järnvägen som en barriär mot ljudet.

När kommer Tuvelyckan att vara färdigbyggt?

Utvecklingen av Tuvelyckan kommer att pågå under många år och ske etappvis. En stadsdel är alltid i utveckling, men vi räknar med att de flesta bostäder kommer att vara färdigbyggda runt år 2025.

Vilka är det som bygger Tuvelyckan?

Området förvärvades av bolaget Båstad Tuvelyckan AB, detta ägs av ett konsortium tillsammans med byggbolaget MTA, Trollängen och Fredblad Arkitekter.
Utvecklingen av Tuvelyckan styrs av det planbesked som godkänts av Båstad kommun.

Varför bygger ni i etapper?

Indelningen i etapper är gjord för att tidigt i områdets utveckling skapa en varierad bebyggelse och åstadkomma kvarter som blir väl fungerande allteftersom de färdigställs.

Etapp A: För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola.

Etapp B: Fortsätter att ska ett varierat utbud av bostäder, flerbostadshus och radhus. Denna etapp omfattar kvarteren fram till mellanvägen.

Etapp C & D: Blir en fortsatt utbyggnad av friliggande småhus, kedjehus och radhus. Dessa etapper omfattar de sista delområdena norr om mellanvägen.

Intresseanmälan

Preliminär byggstart är satt till våren 2016 och du kan redan nu anmäla ditt intresse. Fyll i formuläret så håller vi dig uppdaterad på Tuvelyckans utveckling.

 

 

 

 

 

 
Jag är intresserad av:
 Hyresrätt Bostadsrätt Villa/radhus Lokal